,,Nově otevřená fyzioterapie v Trutnově"

Nově otevřená ambulance fyzioterapie specializovaná na léčbu pohybového aparátu v oblasti rehabilitace od novorozenců po dospělé. Zaměřuji se zejména na dětskou klientelu, se kterou mám dlouhodobou praxi.  

Aktuálně uzavírán smluvní vztah se zdravotní pojišťovnou 201 - Vojenská zdravotní pojiťovna, dále uzavřen smluvní vztah se zdravotní pojištovnou 209 - Zaměstnanecká pojištovna Škoda a 213 - Revírní bratrská pojištovna. 

Klienti těchto pojišťoven se mohou objednávat  s FT poukazem a mít fyzioterapii hrazenou z veřejného zdravotnictví.

Klienty ostatních pojištoven dále přijímám za přímou úhradu (viz ceník) 


Kromě trutnovských lékařů navázána spolupráce s:  

Janské Lázně - https://www.janskelazne.com/ambulance/ ( po domluvě, nutné uvést fyzioterapie v Trutnově)

Lázně Bělohrad - Dětské lázně :  https://www.detskelazne.cz/ambulance  - lze objednat vyšetření u rehabilitačního lékaře specializovaného na pediatrii od novorozeneckého věku (do poznámky nutné uvést, že je fyzioterapie domluvena v Trutnově - Mgr. Dvořáková)

MUDr. Falta https://www.faltarhb.cz/

Poliklinika Mazurská Praha 8 - rehabilitační lékařky specializované na pediatrii: 

MUDr. Jánská Pavla (kontakt: Telefon: 283 024 166, Mobil:722264244) 

 https://www.poliklinikamazurska.cz/uvod/seznam-lekaru/janskapavla/

MUDr. Demuthová Zorka ( kontakt:Telefon: 283 024 169, Mobil: 773 510 573)

 https://www.poliklinikamazurska.cz/uvod/seznam-lekaru/demuthovazorka/

FN MOTOL - superkonziliární pracoviště ( po domluvě vyšetření či konzultace na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství)

ISL - Institut sportovního lékařství ( po domluvě)

Nabídka preventivních programů

Aktuální programy od ledna 2024