,,Nově otevřená fyzioterapie v Trutnově, krátké objednávací doby. Pro akutní případy termín do 5. pracovních dnů! "

Nově otevřená ambulance fyzioterapie specializovaná na léčbu pohybového aparátu v oblasti rehabilitace od novorozenců po dospělé. Zaměřuji se zejména na dětskou klientelu, se kterou mám dlouhodobou praxi.  

Aktuálně uzavřen smluvní vztah se zdravotní pojišťovnou 201 - Vojenská zdravotní pojiťovna,  209 - Zaměstnanecká pojištovna Škoda a 213 - Revírní bratrská pojištovna. 

Klienti těchto pojišťoven se mohou objednávat  s FT poukazem a mít fyzioterapii hrazenou z veřejného zdravotnictví.

Klienty ostatních pojištoven dále přijímám za přímou úhradu (viz ceník) 

Nabídka preventivních programů

Aktuální programy od ledna 2024