Spoluprace s lékaři

Kromě trutnovských lékařů navázána spolupráce s:

Janské Lázně - https://www.janskelazne.com/ambulance/ ( po domluvě, nutné uvést fyzioterapie v Trutnově)

Lázně Bělohrad - Dětské lázně : https://www.detskelazne.cz/ambulance - lze objednat vyšetření u rehabilitačního lékaře specializovaného na pediatrii od novorozeneckého věku (do poznámky nutné uvést, že je fyzioterapie domluvena v Trutnově - Mgr. Dvořáková)

MUDr. Falta - https://www.faltarhb.cz/

Poliklinika Mazurská Praha 8 - rehabilitační lékařky specializované na pediatrii:

MUDr. Jánská Pavla (kontakt: Telefon: 283 024 166, Mobil:722264244)

https://www.poliklinikamazurska.cz/uvod/seznam-lekaru/janskapavla/

MUDr. Demuthová Zorka ( kontakt:Telefon: 283 024 169, Mobil: 773 510 573)

https://www.poliklinikamazurska.cz/uvod/seznam-lekaru/demuthovazorka/

FN MOTOL - superkonziliární pracoviště ( po domluvě vyšetření či konzultace na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství)