Fyzioterapie

Fyzioterapie novorozenců a kojenců

Odchylky či opoždění psychomotorického vývoje

Centrální koordinační a tonusové poruchy (hypertonie, hypotonie)

Předčasně narozená miminka

Asymetrie ve vývoji (predilekce), deformity hlaviček

Dráždivá a plačtivá miminka vs. KISS syndrom

Obtíže v oblasti příjmu a zpracování potravy (problémy s kojením, reflux, koliky)

Diastáza břišní a pupeční kýly

Neurologické diagnózy (DMO, děti po CMP, periferní parézy)

Genetické a metabolické poruchy

Poruchy smyslového vnímání

Ortopedické diagnózy (vrozené vývojové vady, dysplázie kyčlí, vady nohy)

Respirační problematika (bronchopulmonální dysplázie nedonošených dětí)


Konzultace psychomotorického vývoje

u dětí

Preventivní zhodnocení kvality i kvantity psychomotorického vývoje dítěte

Doporučení správné manipulace a stimulace včetně zácviku rodiče

Konzultace vhodného výběru hraček, pomůcek, botiček apod.


Fyzioterapie dětí předškolního a školního věku

Funkční poruchy pohybového aparátu - "vadné" držení těla, plochonoží

Skolióza a deformity hrudníku

Bolestivé stavy (bolesti hlavy, kloubů, bolesti páteře)

Neurologické diagnózy (DMO, děti po CMP, periferní parézy)

Svalová onemocnění (svalové dystrofie)

Poúrazové a pooperační stavy

Respirační problematika (astma bronchiale)

Dyspraxie (koordinační porucha, neobratnost)

Děti po onkologické léčbě

Děti s poruchou autistického spektra

Sportovní fyzioterapie (regenerace a kompenzace zátěže, strečink )


Fyzioterapie těhotných a poporodní fyzioterapie

Fyzioterapie u fyziologického těhotenství (na doporučení gynekologa či rehabilitačního lékaře)

Stavy po císařském řezu

Poporodní fyzioterapie, včetně řešení diastázy břišní


Fyzioterapie dospělých

Bolesti a onemocnění pohybového aparátu

Poúrazová fyzioterapie

Pooperační fyzioterapie

Předoperační poradenství a zácvik

Neurorehabilitace ( centrální a periferní parézy )

Sportovní fyzioterapie (regenerace a kompenzace zátěže, strečink )