O mně

Mgr. Marcela Dvořáková

Jmenuji se Marcela Dvořáková (roz. Nývltová) a fyzioterapií se zabývám již šestnáct let.

Poskytuji terapie pacientům s širokou škálou diagnóz a uplatňuji poznatky a praktické dovednosti nabyté na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve FN MOTOL, dále mám zkušenost i z čistě ambulantních provozů. Nadále se neustále vzdělávám v oboru. Z významných metod a technik pracuji především Vojtovou metodou, DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace dle Prof. Koláře), využívám mobilizace a techniky měkkých tkání.

Zakládám si na vysvětlení problému klientovi a na empatickém přístupu při terapii.

Aktivně sportuji, v juniorském věku jsem se věnovala běhu na lyžích a atletice na výkonnostní úrovni.

Důležitou roli v mém životě momentálně plní rodina zejména moji malí dva synové.Vzdělání:

2008 - 2011 Univerzita Karlova v Praze, 2.Lékařská fakulta, Specializace ve zdravotnictví/ Fyzioterapie, navazující Mgr. studium (udělena cena Děkana za studijní výsledky)


2004 - 2007 Univerzita Karlova v Praze, 2.Lékařská fakulta, Specializace ve zdravotnictví/ Fyzioterapie, Bc. Studium


2008 - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut (registrační číslo:024-0120-8733)Odborná praxe na pozici Fyzioterapeut

2011 - 2023 - FN Motol Praha Klinika rehabilitace a TVL pro dětskou část (2017 - 2023 MD a RD) - ambulantní i lůžková část (odd. neonatologie, neurologie, neurochirurgie, psychiatrie, ORL, ortopedie, interna, hematoonkologie)


2019 - 2020 Ambulance Poliklinika Mazurská Praha 8 (při rodičovské dovolené)


2009 - 2010 - Ambulantní pracoviště Medtempl.s.r.o. Praha Uhřiněves


2007 - 2009 - NZZ při MŠ a ZŠ Prointepo s.r.o. v Hradci KrálovéPraxe během studia:

Fakultní Nemocnice Motol - oddělení: ortopedie, chirurgie, spondylochirurgie, kardiochirurgie, TRN, interna, neurologie, porodnicko - gynekologické, ARO, spinální jednotka, rehabilitační lůžkové + ambulantní, dětská rehabilitace


2009 - Janské Lázně - Dětská léčebna Vesna


2007 - Ústřední vojenská nemocnice Praha


2006 - Rehabilitační ambulantní zařízení OZONE, s.r.o. Trutnov


2005 - Oblastní nemocnice TrutnovKurzy:

2022 - Instruktorský kurz cvičení pro těhotné (Mgr. et Bc. Eva Smrkovsky - Česká Komora Porodních Asistentek)


2016 - Komplexní terapeutické postupy pro novorozence a kojence se specifickými potřebami (Česká asociace dětských Bobath terapeutů)


2015 - Kurz DNS (Prof. PeadDr. Pavel Kolář, Ph.D.) část D


2015 - Jóga v rehabilitaci I (Clive Farelly, DC, Mgr. Martina Ježková)


2014 - Kurz pokročilých dovedností v edukaci pacientů (PhDr. Daniel Jirkovský, Mgr. Jana Nováková MBA, Bc. Barbora Sedaková)


2014 - Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku (Wölfram Müller, Mgr. Blanka Vlčková. Bc. Věra Skaličková)


2012 - Kurz DNS (Prof. PeadDr. Pavel Kolář, Ph.D.) část A, B, C


2012 - Mediacel Taping Concept (Lucie Krestová, Dis.)


2011 - Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušová Ph.D.)


2010 - Vojtova reflexní lokomce v RL Corpus s.r.o. Olomouc – část A pro studenty 2.LFOdborné semináře, školící akce kreditované UNIFY

2023 - webinář UNIFY ČR: Zdravotnická dokumentace fyzioterapeuta


2023 - webinář UNIFY ČR: Samostatné pracoviště fyzioterapeuta


2016 - Komunikace zdravotnického personálu s rodiči (Česká neonatologická společnost, prim. MUDr.. Lumír Kantor, Ph.D.)


2015 - Dětská jóga v rehabilitaci - odborný seminář (Hana Luhanová)


2015 - Kognitivní trénink pomocí počítače (Mgr. Naděžda Landová)


2015 - Apukuntura v rehabilitace (MUDr. Andrea Švojgrová)


2014 - Somatosenzorika (Mgr. Zdeněk Čech)


2013 - Palpační anatomie (Mgr. Petr Bitnar)


2013 - Dyspraxie z pohledu speciálního pedagoga (Mgr. Petra Dvořáková)


2012 - Ortostatické testy u dětí (doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.)


2012 - Feldenkraisova metoda (BcA. Skovajsová)


2012 - Mezioborový pohled na problematiku rehabilitace pacientů s degenerativním mozečkovým onemocněním (Mgr. Ondřej Čakrt, Mgr. Mariana Stehlíková)


2012 - Současné trendy fyzioterapie u psychiatrických pacientů (Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová)


2011 - Orofaciální stimulace (Bc. Barbora Ředinová, Mgr. Veronika Schönová)


2011 - Základy pro klientské komunikace (PhDr. Daniel Jirkovský, Mgr. Jana Nováková MBA)